Sponsor

Regulamin Cosplayu

Może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia zbierania zgłoszeń!

 1. Organizatorem festiwalu NiuCon jest Fundacja POPCOOLTURA.
 2. Festiwal odbędzie się w dniach 10 do 12 sierpnia 2018 roku we Wrocławiu. Jako centrum imprezy zostanie wykorzystany budynek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 3. Konkurs Cosplay przeznaczony jest dla osób, które odgrywają wybrane przez siebie postacie.  Uczestnicy mogą wcielać się w postacie z Anime, Mang, Gier, Komiksów oraz Filmów.
 4. Zgłoszenia na Cosplay powinny zostać nadesłane najpóźniej do 31.07.2018r. Jest to termin ostateczny, po tym dniu zgłoszenia nie będą rozpatrywane.
 5. Do konkursu Cosplay zostanie dopuszczone tylko 50 zgłoszeń.
 6. Przed zgłoszeniem należy dokonać rezerwacji na Festiwal NiuCon.  Uczestnicy którzy nie dokonają w pełni opłaconej rezerwacji nie zostaną dopuszczeni do konkursu Cosplay.
 7. Do każdego zgłoszenia musi zostać dodane zdjęcie gotowego stroju, lub prac nad nim.
 8. Zgłoszenia na Cosplay przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail cosplay@niucon.pl . Zgłoszenia proszę nadsyłać według niżej podanych wzorów:
  1. Pojedyncze zgłoszenie (Prezentacja)
    1. Nick Uczestnika
    2. Imię postaci
    3. Seria
    4. Zapowiedź
    5. Podkład muzyczny, grafika postaci, zdjęcie stroju (spakowane w formacie .rar lub .zip)
    6. Uwagi
    7. Kontakt
  2. Grupowe zgłoszenie (Prezentacja)
    1. Nicki Uczestników + Imię postaci
    2. Seria
    3. Zapowiedź
    4. Podkład muzyczny, grafiki postaci, zdjęcia strojów(spakowane w formacie .rar lub .zip)
    5. Uwagi
    6. Kontakt do koordynatora grupki
 9. Grafika i podkład powinny być spakowane w formacie .rar jako załącznik maila, Organizator zastrzega, iż żadna inna forma nie będzie brana pod uwagę.
 10. W Cosplay nie biorą udziału stroje Gothic Lolita, J-rock, i projekty własne.
 11. Do konkursu zostaną dopuszczone stroje, które już zadebiutowały w innych konkursach, ale nie zdobyły żadnej nagrody.
 12. Do konkursu dopuszczone będą stroje szyte samodzielnie.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie dopuszczenia stroju/grupki, gdy będzie to przekraczało zasady współżycia społecznego i norm społecznie akceptowanych.
 14. Podczas trwania rundy jury odbędzie się próba występu każdego z uczestników konkursu Cosplay. Obecność uczestników na próbie jest obowiązkowa, nie stawienie się będzie traktowane przez jury jako rezygnację uczestnika z konkursu i stanowić będzie powód do dyskwalifikacji.
 15. Na Cosplay-u nagrody będą przyznawane za:
  1. Najlepszy Strój NiuCon
  2. Najlepsza Prezentacja Indywidualna
  3. Najlepsze Prezentacja Grupowa – Wyróżnienia
  4. Vice Najlepszy Strój NiuCon
 16. Zwycięzcy dostaną nagrody rzeczowe od sponsorów imprezy.
 17. Jury zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii.
 18. Wszystkich uczestników w zakresie prezentacji obowiązuje limit czasowy.
  1. Jedna osoba: 1min
  2. 2-5 osób: 3min
  3. Pięć lub więcej: 5 minut
  4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się sytuację w której dana prezentacja wymaga większej ilości czasu niż przewidziana powyżej. Uczestnik zobowiązany jest do skontaktowania się wcześniej z organizatorem, w celu uzgodnienia zwiększenia limitu czasu.
 19. Nie ma możliwości zgłoszenia się do konkursu Cosplay w czasie trwania konwentu.
 20. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w konkursie, zobowiązany jest on do wcześniejszego poinformowania organizatora konkursu o tym fakcie w formie elektronicznej (mail) lub osobiście najpóźniej w czasie trwania konwentu, jednak przed rozpoczęciem samego Cosplayu.
 21. Zgłoszenie do konkursu Cosplay nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem wejściówki na NiuCon.
 22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu Cosplay w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.
 23. Jakiekolwiek pytania dotyczące Cosplayu, prosimy wysyłać na maila: cosplay@niucon.pl  w tytule podając „PYTANIE”.
 24. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie Cosplay jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Konwentu (Regulamin dostępny na stronie http://niucon.pl/)
 25. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.