W sali artystyczno-warsztatowej zazwyczaj odbywają się atrakcje, ale i jest tam miejsce na miłe spędzenie czasu wyżywając się artystycznie!