Zapraszamy wydawców do zgłaszania premier na konwencie! Pojawią się one na tej stronie bliżej imprezy.