Zadaniem Patrolu jest dbanie o bezpieczeństwo, sprawdzanie kto wchodzi na teren imprezy, pilnowanie przestrzegania regulaminu i wyciąganie konsekwencji z jego łamania.
Głównym zajęciem członków patrolu będzie pilnowanie wejść i sprawdzanie czy uczestnicy mają ważne identyfikatory, patrolowanie budynków w których odbywa się festiwal.  W zamian możecie liczyć na nocleg  w sali dla obsługi, wyżywienie w podstawowym zakresie, wodę, koszulkę.

Regulamin Patrolu Konwentowego na Niuconie 2018

  1. Członkowie Patrolu są zobowiązani przestrzegać regulaminu ogólnego imprezy i będą wobec nich wyciągane takie same konsekwencje jak wobec reszty uczestników
  2. Członkiem Patrolu może zostać osoba która ma min. 16 lat w dniu imprezy.
  3. Od Członków Patrolu wymaga się  dyscypliny, sumienności, punktualności, kultury osobistej oraz dyspozycyjności na przynajmniej 12 godzin w trakcie trwania imprezy.
  4. Członkowie patrolu mają obowiązek zgłaszać wszystkie incydenty związane z bezpieczeństwem, łamanie regulaminu, domniemanie łamania prawa do swoich przełożonych i organizatora ds. Bezpieczeństwa. Członkowie patrolu NIE mogą sami podjąć decyzji o usunięciu uczestnika, który łamie regulamin.
  5. Każdy członek patrolu ma obowiązek zgłosić się 10 minut przed swoim dyżurem do centrali patrolu bądź oficera który będzie jego bezpośrednim przełożonym.
  6. Każdy członek patrolu ma obowiązek słuchać się poleceń organziatora ds. Bezpieczeństwa i swoich przełożonych.
  7. Każdy członek patrolu jest wolontariuszem i wypełnia swoje obowiązki bez wynagrodzenia.
  8. Osoby które będą łamać regulamin ogólny, bądź regulamin patrolu konwentowego, mogą zostać wyrzuceni z terenu imprezy oraz zostać wpisani na czarną listę.
  9. Wszystkie kwestie nie określone przez regulamin, będą rozstrzygane przez organizatora ds. bezpieczeństwa
* Pole Wymaganie