Wszystkie osoby nieletnie (czyli, te które nie ukończyły lat 18-stu w dniu imprezy) aby móc nocować w czasie NiuConu muszą posiadać podpisaną i wypełnioną przez opiekuna prawnego Kartę Uczestnika. Nocleg musi być opłacony.

Pierwsza część karty zawiera zgodę opiekuna prawnego na uczestnictwo nieletniego w imprezie oraz opcjonalną zgodę na nocowanie na terenie imprezy, druga informacje o stanie zdrowia, ewentualnych przewlekłych chorobach, na które cierpi nieletni, sposobach postępowania w przypadku sytuacji zagrażającej zdrowiu (związanych z chorobą) i kontakt do opiekuna prawnego.

Karta Uczestnika zostaje sprawdzona przez nas podczas akredytacji. Zgoda zostaje zarchiwizowana w naszych aktach, natomiast część drugą uczestnik musi nosić przy sobie (ze względów bezpieczeństwa), np. w portfelu.

Choć osoby pełnoletnie nie muszą takiej karty wypełniać, mogą zrobić to – w szczególności jej drugą część dotyczącą zdrowia i kontaktu z dowolną osobą w sytuacjach wypadku losowego.

Formularz Karty:

Karta Uczestnika

Osoby nieletnie nie posiadające prawidłowo wypełnionej Karty Uczestnika nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w imprezie. Dotyczy to również osób, które skorzystają z wcześniejszej rezerwacji wejściówki na imprezę i opłaciły ją!