Przy wejściu na teren NiuConu każda osoba ma obowiązek (inaczej nie może uczestniczyć w imprezie) wylegitymować się legitymacja/dowodem/paszportem. Osoby nieletnie muszą dostarczyć jeszcze podpisaną Zgodę od rodzica na uczestnictwo jeśli nocują. Niestety, nie mamy wpływu na to, czy dziecko sfałszuje podpis, gdyż nieletnich uczestników jest bardzo dużo i nie mamy ani ludzi, ani środków, ani obowiązku sprawdzać każdego uczestnika. Możemy za to znaleźć przekazaną nam kartę i np. przesłać skan do wglądu.

Co zrobić by taka sytuacja nie miała miejsca? Można do nas napisać np. maila o takiej treści:
Ja, ojciec/matka (imię i nazwisko dziecka i pesel) nie zgadzam się na udział mojego dziecka w Państwa imprezie. Proszę o ew kontakt pod (numer).
(podpis)

Gdy dziecko będzie się akredytowało na NiuConie i będzie się zgadzał pesel (potrzebny do porównania, gdyż wiele osób nosi te same imiona i nazwiska) dziecko nie zostanie wpuszczone na teren i zadzwonimy do Państwa co z tym fantem zrobić.

Posted in: Odpowiedzi dla rodziców