Współpraca

Sponsor

 1. Organizatorem festiwalu NiuCon 9 jest Fundacja POPCOOLTURA. Festiwal odbędzie się w dniach 10 – 12 sierpnia we Wrocławiu. Jako centrum imprezy zostanie wykorzystany budynek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 2. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31.07.2018r. Nie ma możliwości zgłoszenia się na konkurs w trakcie trwania konwentu. Do konkursu zostaną dopuszczeni jedynie uczestnicy mający w pełni opłaconą rezerwację na Festiwal NiuCon. UWAGA! Zgłoszenie do konkursu nie jest równoznaczne z zarezerwowaniem wejściówki!
 3. Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail [email protected]. Zgłoszenie proszę nadsyłać według poniższego wzoru (w przypadku zgłaszania grupy, każdy uczestnik musi wysłać imię postaci oraz zdjęcie prac nad strojem):
  1. Nick uczestnika
  2. Imię postaci + seria
  3. Zapowiedź
  4. Podkład muzyczny, grafika postaci, zdjęcie prac nad strojem lub gotowego stroju
  5. Uwagi
  6. Kontakt (w przypadku grupy jedynie do koordynatora)
 4. Długość prezentacji dla:
  1. 1 osoby – 1,5 minuty
  2. 2-5 osób – 3 minuty
  3. 5+ osób – 5 minut

W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami czas może zostać wydłużony.

 1. Do Cosplayu zostaną dopuszczone stroje:
  1. szyte samodzielne
  2. które zadebiutowały już w innych konkursach, ale nie zdobyły żadnej nagrody
 2. Do Cosplayu nie zostaną dopuszczone stroje:
  1. Gothic Lolita, J-rock, i projekty własne
  2. przekraczające zasady współżycia społecznego i norm społecznie akceptowanych
 3. Zwycięzcy otrzymają od sponsorów imprezy nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidują 3 nagrody, jednak jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody w danej kategorii.
 4. Maksymalna liczba przyjętych zgłoszeń to 50. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konkursu.
 5. Jakiekolwiek pytania dotyczące Cosplayu prosimy wysyłać na maila: [email protected]
 6. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie Cosplay jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz Regulaminu Konwentu (Regulamin dostępny na stronie http://niucon.pl/)
 7. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi – zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom.
 8. Zgłoszenia do konkursu cosplay przeprowadzane są poprzez wysyłanie ich na adres e-mail, dane przesłane zostaną potraktowane jako dane prywatne w myśl ustawy RODO. A organizator (administrator danych) zobowiązuje się do przestrzegania zasad przechowywania oraz przetwarzania danych wyłącznie na potrzeby realizacji i przeprowadzenia konkursu.
  1. Dane można modyfikować w każdej chwili, a wgląd do nich posiadają jedynie osoby których one dotyczą.
  2. Organizator (Administrator) zobowiązuje się do usunięcia wszelakich danych do 30 dni po zakończeniu imprezy NiuCon.
  3. Dane dodatkowo mogą zostać usunięte na życzenie osoby, których one dotyczą, lecz w takim przypadku organizator (administrator) nie będzie mógł dopuścić do udziału w konkursie.