Regulamin zostanie opublikowany wraz ze startem zgłoszeń.