Program zostanie opublikowany na kilkanaście dni przed imprezą.