Oczywiście! Budynki w których odbywać będzie się program są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – są windy i w obu budynkach można nimi dojechać na każde piętro.

Posted in: Osoby niepełnosprawne