Odpowiedz prosta – mogą.

Odpowiedz skomplikowana. Prawie na każdym festiwalu wymagane jest, aby uczestnicy niepełnoletni jeśli nocują mieli ze sobą zgodę rodziców na papierze. (Na większości taka zgoda jest wymagana). Sprawa jest prosta. Organizatorzy nie chcą brać odpowiedzialności za ewentualne wypadki niepełnoletnich, ucieczki z domu na festiwale i inne dziwne zdarzenia. Dzięki takiej zgodzie, organizator wie, że rodzic się zgodził. Co w wypadku gdy dziecko podrobiło podpis? Organizator ma dokument z informacją, że się zgodzili, a nie ma obowiązku sprawdzać każdej z tysięcy zgód. Taką sprawę już rodzic załatwia z dzieckiem. Jednym z lepszych rozwiązań jest wyznaczenie przez nich pełnoletniego opiekuna (np. jedną z osób także wybierających się na imprezę – za jego zgodą oczywiście)

Jaki jest przeciętny wiek uczestników? Rożnie to bywa, ale przeciętnie średnia mieści się to od 15 do 20 lat. Są festiwale np. lokalne gdzie nie problemu aby w ciągu dnia pojawiło się wielu 12-latków i wtedy ta średnia może być nawet w okolicy 14. Ale są i festiwale głównie wyjazdowe, gdzie jak można przypuszczać, ci którzy mogą jechać, to często licealiści ostatnich lat lub studenci. Tam średnie mogą dochodzić nawet do 24 lat.

Posted in: Pytania dotyczące festiwalów