To najczęściej skróty zwykłych słów

org = organizator
IDent = IDentyfikator

Posted in: Pytania dotyczące festiwalów