Przemysław Karda i Interregnum

25Kolejny pisarzem, który się u nas pojawi jest Przemysław Karda, autor Interregnum: Corsup, żołnierz, podróżnik, filozoficzny hałaburda… Na co dzień pracuje w wojsku, jako żołnierz pododdziałów rozpoznawczych. Jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego po kierunku filozofia. W latach 2003 –…