Zachęcamy zainteresowane media do składania zgłoszeń o przyznanie akredytacji medialnej na NiuCon. Prosimy o uprzednie zapoznanie się z regulaminem.

Prosimy pamiętać, że ilość miejsc jest ograniczona!

Preferujemy media, które przed odbyciem się NiuConu umieszczą informację o wydarzeniu w swoich serwisach i mediach społecznościowych.

Regulamin

Akredytacja medialna upoważnia do wstępu na teren Wrocławskiego Wydarzenia Kulturalnego NiuCon

  1. Akredytacja medialna wydawana jest na wniosek zainteresowanego podmiotu.
  2. Akredytacja medialna w przypadku mediów branżowych jest imienna i przyznawana jedynie po akceptacji przez organizatora ds. mediów.
  3. Akredytację medialną można odebrać tylko i wyłącznie osobiście w punkcie informacyjnym w trakcie imprezy
  4. Aplikacje do uzyskania akredytacji medialnej będą przyjmowane do dnia 1 Sierpnia 2023
  5. Liczba akredytacji jest ograniczona, o akceptacji lub odrzuceniu wniosku Organizatorzy powiadomią drogą mailową. Organizatorzy mogą odmówić wydania akredytacji bez podania przyczyny odmowy.
  6. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie. Bezpłatne identyfikatory będą wydawane tylko dla posiadaczy potwierdzonych przez Organizatora Akredytacji.
  7. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich podczas NiuConu, identyfikator musi być umieszczony przez jej posiadacza w miejscu widocznym dla Organizatorów oraz Uczestników imprezy.
  8. W wypadku stwierdzenia, że z imiennej Akredytacji korzysta nie ta osoba, na którą jest ona wystawiona Organizator może taką Akredytację odebrać.

Mail kontaktowy do organizatora [email protected]